Nur ýüpek

Nur ýüpek

Hyýalyňyzdaky matalary almak üçin indi garaşyp ýörmäň. Nur ýüpek öz wepaly müşderleri üçin, iňňän gowy mümkinçilik döretýär. Indi nur ýüpekde islän mataňyzy öňünden hiç hili tölegsiz, üstesine 6 aý garaşaryna alyp bilersiňiz.

Telefon belgilerimiz  21-63-20, 864-84-36-63

(Aksiýalar diňe reklama giden döwrine degişli. 28.10.2022-26.11.2022)

                                                   Nurýüpek seniň üçin!