/

Dümewden nädip goranmaly

Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň dümewiň öňüni almaklyk üçin  peýdaly maslahatlary : 1. Bedeniň kesele garşy göreş ukybynyň ýokary bolmaklygyny gazanmak üçin sagdy...

Senenama