/

Ykjam el telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk üçin

    Ykjam el telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk üçin Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy şulary maslahat berýär:Y...

Senenama