Turkmen TV

MHB books

kitaplar

Mahabat müdirliginiň neşir önümleri:
1. 3+ we 5+ ýaşly çagalar üçin Zehin soraglary. Bahasy 23 manat;
2. Çagalar üçin reňkleme kitaplary. Bahasy: 13 manat;
3. Ulylar üçin "Sözýetim" güýmenjesi. Bahasy: 10 manat;
4. Çagalara kompýuter programirleme diline giriş "Başarjaň". Bahasy: 38 manat;
5. Elwan depderim reňkleme kitaby. Bahasy: 28 manat;
6. 7 ýaşdan ýokary çagalar üçin niýetlenen erteki kitaplary. Bahasy: 8 manat;

Satyn almak üçin şu düwmä basyň!