At-Myrat

15.00 TMT Möçberi: 1078.00 Mb 4200 56.00 min.
Režissýory: W.Işangulyýew Maglumat: At türkmeni myradyna ýetirýär. Türkmeniň bedewe bolan söýgüsi özüniň gözbaşyny uzaklardan alyp gaýdýar.

At-Myrat2019 © TurkmenTV