/

"Mahabat Müdirligi"

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Mahabat” müdirligi mahabat işlerini geçirmek üçin döredilen döwlet kärhanasydyr. Bu müdirliginiň esasy maksady bazar gurluşyny öwrenip, alyjylar bazaryny hyzmatlar we harytlar bilen kanagatlandyrmak ýoly arkaly peýda gazanmak bolup durýar. 

Mahabat müdirligi aşakdaky gurnawlarda mahabat işlerini geçirýär:

  • 7 sany teleýaýlymda;
  • 4 sany Radioýaýlymda;
  • 16 sany LED Monitorlarda;
  • 19 sany LED Ekranlarda;
  • "turkmenportal.com" websitetynda;
  • "mlsp.gov.tm" websitetynda;
  • "turkmentv.gov.tm" websitetynda;
  • Halkara teleýaýlymlarda;

Aşakda nyrhnamalar görkezilen. Tele we radioýaýlymlarda nyrhnamalar 60 sekuntyň hasabyna düzülen. Ýagny siziň materialyňyz dowamlygy 30 sekunt bolsa ýarty baha, 20 sekunt bolsa 1/3, 15 sekunt bolsa 1/4 bolýar. 


Mahabat hyzmatlary boýunça +99312-493705 ýa-da +99312-493708 belgä jaň edip bilersiňiz!

fax: +99312-490840, +99312-493712, +99312-493708;

email: mahabatmudirligi@gmail.com


Nyrhnamalar