/

"Okuw mekdebi"

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebi

Resminamalaryňyzy Online görnüşde tabşyrmak üçin şu ýerik basyň!


   1 ýyl 6 aý (18 aý) möhleti bilen isleg bildirýän dalaşgärleri  tölegli  okuwa kabul edýär.  Hünärler:

           1. Teleradio režissýorlyk  işi
           2. Teleradiogepleşikleri guramak we taýýarlamak
           3. Ses  režissýoryň  kömekçisi
           4. Montažyň -  režissýory
           5. Telekinooperatorçylyk  işi
           6. Sport synçysy
           7. Kompýuter  montažçy
           8. Guramaçy  režissýoryň  kömekçisi
           9. Maglumatlar  ulgamy  boýunça  iş  ýörediji
           10. Buhgalterçilik  işi
           11. Teleradio tehnigi we kommunikasiýalar işi
           12. Arhiw we kitaphana işi
           13. Kompýuter oýunlary 3D ölçeginde modelirleme we animasiýa


           Gerekli resminamalar

           1.      Attestat (diplom) özi, nusgasy.
           2.      Pasport  ýa-da pasport  nusgasy.
           3.      Saglyk kepilnamasy;  rentgen  döş  kapasasy.
           4.      Soňky okuw ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama.
           5.      3x4 ölçegli 10 sany fotosurat.
           6.      Zähmet depderçesinden göçürme (iş tejribesi bolanlar üçin).
           7.      Harby bölümde hasapda durýanlygy barada resminama (oglanlar üçin).
           8.      Ýaşaýan ýeriňden güwänama (Forma – 3).
           9.      Üç arka maglumat.  Goşmaça  elektron görnüşinde. 
           10.   Ejesiniň ýa-da kakasynyň (durmuşa çykan, öýlenen bolsa ýakyn hossarlaryndan) tölegini wagtynda tölejekdi barada kepilnama.           Telefon belgilerimiz: +99312-361009, +99312-360928