mahabat mudirligi

Atageldi Garýagdy, türkmen sungatyny dünýä paýlady

Ýer, suw, howa... bu barlyklary Beýik biribar ynsana ýaratdy. Daýhan ýeri-ýer etdi, suwardy, hasyl ýetişdi. Hasyl hoştap howadan dem alyp, ösdi-örňedi. Edil, şu mysalynda Gurbana...

Senenama