Kitap ýarmarkasy

Bütindünýä çagalar güni dabaraly bellemek maksady bilen “Bagtyýarlyk” söwda we dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda ýatdan çykmajak kitap ýarmarkasy geçirilýär. Bu ýarmarkada çagalar...

Senenama