/

Merdana nesil – 2019

06.12.2019

Şu gün «Merdana nesil – 2019» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçiriler. Bäsleşik "Watan" kinokonsert merkezinde sagat 15:00da başlar. Bu bäsleşik Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde geçirerler. Bäsleşigiň jemleýji tapgyryny tomaşa etmek isleýän ildeşlerimiz "Watan" kinokensert zalyna 15:00dan öň baryp bilerler.