Bossan

Bossan dükany täze harytlardan doldy. Dürli görnüşli täze ýyl arçalary we olar üçin ýokary hilli bezeg jäjekleri  Şeýle hem öýňüziň içki we daşky  bezegleriniň dürli görnüşlerini Bossan dükanyndan tapyp bilersiňiz.

Salgymyz Aşgabat şäheriniň Mollanepes köçesi Dürdäneli dükany .

Telefon belgimiz: 72-60-60

                                                                                                                 siziň öýňüz owadan, abadan, bossan.