mahabat mudirligi

Rahymdan brend erkek eşikleri

 Rahymdan brend erkek eşikleri

Üns beriň! Rahymdan ýokary hilli brend eşikleri dükany 3 sany uly arzanlaşyk yglan edýär:

Birinji – Saýlan  ýeňsiz köýnekleriňiziň hemmesi 60 göterim arzanlaşyk

Ikinji – saýlan  sport köwüşleriňiziň ählisi 60 göterim arzanlaşyk

Üçinji – saýlan jynsy jalbarlaryňyzyň hemmesi 60 göterim arzanlaşyk

Arzanlaşyk bary ýogy 10 gün dowam etýär. Bu ajaýyp pursady elden bermäň.

Biziň salgynmyz Aşgabat şäheriniň Ankara köçesiniň 14-nji jaýy “Rahymdan brend erkek eşikleri” dükany. Habarlaşmak üçin: 50-41-40, 10-71-07