mahabat mudirligi

Belent Akaba

Hormatly ildeşler!

“Belent Akaba” hususy kärhanasy çagalar baglary we mekdep okuwçylary üçin döwrebap hem ýokary tehnologiýalar arkaly                  öndürülýän oturguçlary hödürleýär.

Polipropilen we Polietilenden öndürilýän bu oturguçlar özünüň berkligi, owadan görnüşi we rahatlygy bilen tapawutlanýar.

Bu oturguçlar diňe bir mekdeplerde ýa-da çagalar baglarynda ulanylman eýsem gündelik durmuşymyzda giňden

hem ulanmak üçin örän oňaýlydyr.

      Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 75-45-32 /  865 46-84-44