mahabat mudirligi

Türkmen haly

                                                                                     Mähriban watandaşlar!

Türkmen haly döwlet birleşigi paýtagtymyzda ýerleşýän dükanlarynda satuwa çykarylýan Türkmeniň ýokary hilli nepis el haly we haly önümleriniň giň                       görnüşlerini size hödürleýär. Şeýle-de siziň ölçegleriňiz, islän reňkiňiz, nagyşlaryňyz we halan şekliňiz nazarda tutulyp dokap bermek üçin hem ýörite buýrmalaryň kabul edilýändigini Size mälim edýäris.

Biziň telefon belgilerimiz:

Türkmenistan haly söwda merkezi 44-68-68

Türkmen halylary dükany 93-65-67

Haly dükany 92-25-50

Altyn göl dükany 92-21-56

                                             Sünnäläp dokalýan dünýä meşhur Türkmen halylaryny almaga Biziň dükanlarymyza geliň.