Zehin zehinden zyýada

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Mahabat” müdirligi ilkinji gezek mental arifmetika boýunça bäsleşik geçirýär. Mental arifmetika çagalaryň zehiniňiň çalt ösmegine, ýatkeşliginiň güýçlenmegine we algoritmalary çözmekde aýratyn ukyba eýe bolmaklygyna getirýär.

 

Bu bäsleşik ilkinji gezek geçirip, oňa “Kämil bilim” we “Zehin ýoly” okuw merkezleriniň 6 ýaşdan 12 ýaş aralygyndaky okuwçylar gatnaşarlar. Maý aýynyň 22-sine sagat 15:30-da Aşgabat kinokonsert zalynda geçiriljek bu bäsleşige “Belent akaba” HK hemaýatkärlik edýär.