mahabat mudirligi

VR Turkmenistan

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň elewideniýe, radiogepleşikler we kinemtografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Mahabat” müdirligi “VR-Turkmenistan” atly wirtual oýnyny döretdi. Bu oýun bilen müdirligi wekilleri Dubai2020 bütündünýä sergisinde çykyş etmekligi garaşylýar.

Bu oýun döredilmegi bilen müdirlik degişli hünärmenlerini ýakyn gelejegiň öňe çykjak media ugurlary bolan WebTV, wirtual oýunlar, mobile oýunlar, 3D animasiýa we tomaşaçy bilen integrasiýa ulgamlary boýunça ýetişdirýär. Şeýle hem müdirlik VR ulgamynda täze taslamalary durmuşa geçirip, goşmaça girdeji gazanmaklygy meýilleşdirýär

 

Bu oýuny oýnamak üçin kompýuteriň azyndan aşakdaky degişli aýratynlyklary bolmaly, ýagny:

·      Desktop computer with avaible PCle slot;

·      Intel Core i5-4590/AMD FX 8350;

·      NVIDEA GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 480;

·      4 GB RAM;

·      Windows 7 SP1;

·      Steam VR app version 1533664367;