Kitap ýarmarkasy

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Halkara zenanlar güni 8-mart baýramçylygy mynasybetli 2023-nji ýylyň mart aýynyň 4-ne “Gülzemin” söwda we dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda “Kitap ýarmarkasyna”  garaşýarys. 

Gurnaýjylar:
  • Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti
  • Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy
  • Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi