2019-njy ýyl "Türkmenistan-rowaçlygyň Watany" ýyly

Çal sazanda

Ýaş estrada aýdymçylary bilen gyzykly söhbetdeşlikleri Ýaşlyk teleýaýlymy tarapyndan taýýarlanylýan "Çal sazanda" gepleşiginde tomaşa edip bilersiňiz!