2019-njy ýyl "Türkmenistan-rowaçlygyň Watany" ýyly

"Animasiýa bölümi"

Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasatynyň netijesinde 2016-njy ýylda Oguzhan adyndaky "Türkmenfilm" birleşigi tarapyndan 3D ölçegli animasiýalaryň önümçiligi ýola goýuldy. Şärikli ekin-1, Şärikli ekin-2, Şärikli ekin-3, Dünýäniň görki, Dostluk, Balykçylar atly animasion multfilmler Çagalaryň arasynda ýyly gyzyklanma eýe boldy.