2019-njy ýyl "Türkmenistan-rowaçlygyň Watany" ýyly

"Animasiýa bölümi"

Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasatynyň netijesinde 2016-njy ýylda Oguzhan adyndaky "Türkmenfilm" birleşigi tarapyndan 3D ölçegli animasiýalaryň önümçiligi ýola goýuldy. Şärikli ekin-1, Şärikli ekin-2, Şärikli ekin-3, Dünýäniň görki, Dostluk, Balykçylar atly animasion multfilmler Çagalaryň arasynda ýyly gyzyklanma eýe boldy.

Animasiýalar

""Böwenjik""

81
""Böwenjik""

""Dünýäniň görki""

62
""Dünýäniň görki""

""Şärikli ekin""

43
""Şärikli ekin""

""Şärikli ekin 2""

53
""Şärikli ekin 2""

""Şärikli ekin 3""

68
""Şärikli ekin 3""

""Zähmetiň nany süýji""

53
""Zähmetiň nany süýji""