2019-njy ýyl "Türkmenistan-rowaçlygyň Watany" ýyly

Gülýaka

Režissýory Ý.Şadurdyýew.Beýik Watançylyk urşunda söýgüli ýaryny ýitirip, ýalňyz galan Gülnäz enäniň entegem gözleri ýolda. 80 ýaşy arka atan bu wepaly zenan şu wagta çenli özüniň söýgülisi Eziziň sowgat beren gülýakasyny ömrüniň manysy edip ýadygärlik saklap ýör.