2019-njy ýyl "Türkmenistan-rowaçlygyň Watany" ýyly

At-myrat

Režissýory W.Işangulyýew.At türkmeni myradyna ýetirýär. Türkmeniň bedewe bolan söýgüsi özüniň gözbaşyny uzaklardan alyp gaýdýar.