2019-njy ýyl "Türkmenistan-rowaçlygyň Watany" ýyly

Kärizgenler

Režissýory B.Annanow. Filmde urşuň agyr ýyllarynda oba adamlarynyň agzybirlikde bugdaý ýetişdirmekde görkezýän gaýduwsyzlyklary, käriz suwunyň kömegi bilen hasyl alyşlary çeper suratlandyrylýar.